Opłaty

 

w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą odpowiednio:

 

  • Opłata stała - 550,00 zł (pobierana jest z góry, do 10-go każdego miesiąca),
  • Opłata za wyżywienie - 12,00 zł / każdy dzień(*)  (opłata za wyżywienie wyliczana jest poprzez pomnożenie wartości dziennej
    stawki żywieniowej przez ilość dni obecności dziecka w Placówce i pobierana jest z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca)

 

Płatności należy dokonywać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. nr 76 1090 1740 0000 0001 1539 8394

Placówka zwalnia z opłaty stałej za jeden miesiąc w okresie wakacji letnich rodzica, który zaprzestaje posyłania dziecka do Placówki w w/w okresie,
jednocześnie dając możliwość rezerwacji Dziecku miejsca na rok szkolny 2015/16.

Przy zapisywaniu Dziecka do Placówki obowiązuje wpisowe w wysokości 500 złotych, płatne gotówką lub przelewem w dniu zawarcia umowy.
Wpisowe w formie zadatku przeznaczone zostanie na poczet opłaty stałej za ostatni miesiąc trwania ostatniej umowy. 

 

(*)  zniżka dla rodzeństwa: drugie i każde kolejne dziecko jest zwolnione z opłat za wyżywienie.